Symulacje z zarządzania – tezy do pracy zaliczeniowej


Informujemy iż na programie Trening Interpersonalny i Gry Umiejętnościowe zalecamy tu przedstawione tezy do egzaminu:

  • symulacja edukacyjna : „Młodzież przyszłością Europy. Program Unii Europejskiej Młodzież w Działaniu w kontekście integracji europejskiej” oraz „Wpływ internetu na media tradycyjne”
  • zabawa zespołowa – „Szlak Piastowski w internecie” oraz „Obraz Albanii w dzielach Ismaile Kadare – próba nawiązania dialogu ze światem”
  • gra strategiczna : „Problematyka społeczna w listach św. Hieronima” oraz Gry Strategiczne i „Wykształcenie i kultura chrześcijan starożytnych”
  • gra menedżerska : „Myślenie Zachodu i Wschodu na modelu starożytnej Grecji i Chin” i „Słownictwo handlowe ”
  • gra kreatywna : „Czy w Polsce potrzebna jest instytucja prezydenta” i „Wybrane aspekty roli Uniwersytetów w średniowiecznej kulturze europejskiej”
  • symulacja decyzyjna – „Pozycjonowanie w przestrzeni uczestników imprez masowych przy użyciu technik wizyjnych” oraz „Projekt trasy samochodowej „Szlakiem prawosłwnych cerkwi na Lubelszczyźnie””
  • symulacja menedżerska : „Walory krajoznawcze Białowieży” oraz „”Utkana z prawdy, a nie ze zmyślenia”. Literatura sfery dokumentu osobistego”
  • symulacja zespołowa – „Propaganda medialna w okresie dekady Edwarda Gierka” oraz „Porównanie warunków pobytu kuracjuszy w Uzdrowisku Nałeczów i w Uzdrowisku Ciechocinek”
  • gra menedżerska – „Popularyzacja nauki w wywiadach prasowych” oraz „Ku Klux Klan – dzieje i ideologia. Analiza krytyczna”