Zabawy inspiracyjne – zaproszeni klienci

Wszystkim niżej wymienionym tu i teraz składamy wyrazy wdzięczności (oraz wysyłamy opisane poniżej upominki) za zaangażowanie na wyrażenie swojego zdania w formularzu ankietowym, który realizowali nasi instruktorzy Oliwier Łokieć, Aleks Gałecki, Hipolit Kudlik i Antoni Gil w kwestionariuszu Częstochowskie Projekty Team Building

  • Zenon Stępień, Doradca personalny, Bukowsko, przesyłamy bezpłatny voucher na program e-learning „okresowa ocena menedżerów” lub wyjazd team building a ponadto publikację „Uniwersalne problemy andragogiki i gerontologii”
  • Norbert Łukaszewski, Epidemiolog , Przybiernów, przyznajemy darmowy wstęp na panel dyskusyjny „Prowadzenie rozmów oceniających” lub szkolenie integracyjne oraz książkę „Żywienie osób w wieku starszym”
  • Cyrus Wroński, Asystent techniczny realizatora programu, Stare Juchy, dostaje od nas zaproszenie na szkolenie „ Planowanie i sprawozdawczość w jednostce” lub event motywacyjny oraz książkę „Działalność bibliotek publicznych: wytyczne IFLA/UNESCO: najlepsze metody międzynarodowe IFLA-UNESCO”
  • Jędrzej Grzyb, Rzeczoznawca budowlany , Stoczek, dostaje od nas zaproszenie na moduł coachingowy „Negocjacje międzynarodowe w biznesie” lub imprezę i zabawę team building plus publikację „Biblioteki publiczne końca XX wieku”
  • Marian Krawiec, Aktor , Łużna, zdobywa wejściówkę na szkolenie „zarządzanie relacjami z klientem kluczowym” lub warsztat komunikacji i współpracy i publikację „Podstawy biochemii”
  • Norbert Ambroziak, reprezentant medyczny , Iłowa, przyznajemy rabat na panel moderowany „efektywna obsługa konsumenta z elementami użytecznych i ekonomicznych narzędzi obsługi klienta” lub szkolenie integracyjne plus publikację „Pornografia”
  • Jacek Jarosz, Etnograf, Szczurowa, wygrywa bilet na kurs dofinansowany „zarządzanie projektem – czyli wyprzedź wyobraźnią przyszłość (zgodnie z PMBOKRGuide – Project Management Body of Knowledge 4th edition) ” lub szkolenie team building a dodatkowo publikację „Społeczna odpowiedzialność małego przedsiębiorstwa. Identyfikacja-ocena-kierunki doskonalenia”