Wyjazdy Team Building – Gliwicki Kongres


Wszystkim niżej wymienionym niniejszym składają wyrazy wdzięczności w imieniu Rady Wyonawczej za uwagę przeznaczoną na pomoc – podpisano: Korneliusz Śpiewakowski, Albert Malinowski, Filemon korzewski i Henryk Niewiarowski

 • Konferencja Eksperymentalno-szkoleniowa „LECZENIE NOWOTWORÓW WSPÓŁISTNIEJĄCYCH Z CIĄŻĄ a także PROBLEMATYKA PRAWNEJ I FAKTYCZNEJ PROTEKCJI PŁODNOŚCI”, Warszawa 17.06.2016
 • Kujawski Panel Trenerów branży energetyki Szkolenia Integracyjne
 • wysoce przełomowe metody w zarządzaniu przedsiębiorstwem
 • Strategie zarządzania projektami i instytucjami kulturalnymi
 • Konsekwencje konfliktu zbrojnego na Ukrainie dla bezpieczeństwa europejskiego w XXI wieku
 • edukacja zdrowotna w szkolnej praktyce procesu wychowania fizycznego
 • Klasyczna oraz romantyczna. Nowa postać Europy po Kongresie Wiedeńskim
 • Sesja naukowa „W kręgu tradycji kulturowych środkowo-wschodniej Europy. Wyzwania, zagrożenia, przełomy” poświęcona pamięci Profesora Edwarda pietraszka
 • Alergologia w praktyce. Nadwrażliwość na leki.
 • Semantyka historyczna. Narzędzie opisu historii czy narzędzie polityki?
 • III Ogolnopolska Wyjazdowa Integracyjna konferencja z cyklu „Zarządzanie kryzysowe na poziomie województwa oraz w jednostkach samorządu terytorialnego”
 • Bunty, powstania i rewolucje na przestrzeni dziejów
 • Międzynarodowe Sympozjum Publicystyczne „Związki kultur pamięci w dawnych Prusach Wschodnich po 1945 r.”
 • Konferencja ortognatyczna