Wesprzyj swój rozwój zawodowy – pakiet porad ekspertów

Przekonaliśmy zaproszonego przez nas eksperta z markowego serwisu rekrutacyjnego Szukam Pracy do przygotowania aktualnej analizy dot. bieżącej sytuacji osób szukających zatrudnienia. Zapraszamy do lektury jego tekstu.

Życiorys zawodowy odgrywa kluczową rolę w procesie zatrudnienia. Stąd zanim przedłożysz własne curriculum vitae rekruterowi, rzetelnie je przejrzyj na okoliczność hipotetycznych niedopatrzeń. Okazuje się, że jest grupa nagannych i co gorsza często powtarzających się uchybień w życiorysach zawodowych. Jakich?

1. Nadmierne rozwodzenie się lub zbyt dużo frazesów
Podczas tworzenia życiorysu zawodowego wypada odszukać rozwiązanie kompromisowe. Curriculum vitae nie powinno być podsumowaniem dorobku naszych losów czy jakimś esejem, zatem trzy czwarte kartki w dziedzinie swoich zamiłowań to bez wątpienia nadgorliwość. Nie można mimo wszystko popadać w drugą skrajność, czyli używać zbyt wielu frazesów. Na przykład deliberując o własnej przygodzie z oświatą, warto wskazać konkretną uczelnię wraz z danymi teleadresowymi, profil, jaki wytypowaliśmy, oraz lata nauki. Tego typu wzmianka jest dokładna i dostarcza pracodawcy konkretną wiedzę odnośnie do naszego przygotowania naukowego. Jeśli zamierzamy wypowiedzieć się o indywidualnych zainteresowaniach, nie przedstawiajmy ich jednym cięgiem, nie piszmy także nieustannie dublowanych sformułowań typu: lubię czytać (jaki gatunek lubisz?), lubię kino (jakiego typu?), lubię muzykę (słuchać muzyki, śpiewać, grać na perkusji?). Tego typu ogólniki nie niosą de facto szczególnie treściwych informacji na nasz temat. Znacznie lepiej napisać niewiele, a zarazem treściwiej, tzn.: interesują mnie dzieła napisane przez Stanisława Wyspiańskiego, fascynuję się filmami Christophera Nolana, lubię rysować martwą naturę (przyznano mi pierwsze miejsce w konkursie ……….) etc. Tego typu adnotacje potwierdzają, że posiadamy bezsprzecznie wymierną wiedzę na dany temat i nasze zamiłowania nie stanowią wyniku ślepego trafu.

2. Zanadto długie curriculum vitae
Częstym uchybieniem jest także zbyt długie curriculum vitae. Najlepszą objętością będzie jedna, co najwyżej dwie kartki klasycznego formatu.

3. Brak odpowiedniego formatowania, niewystarczająco wyrazisty układ tekstu
Układając curriculum vitae, wypada zastosować właściwy układ, który nada mu styl oraz da taki rezultat, iż CV będzie czytelne. Niedobór tych rzeczy może skutkować tak, że odbiorca może nawet nie zadać sobie wysiłku przeanalizowania naszego dokumentu.

4. Nieodpowiednie formatowanie
Odpowiednio ułożony dokument to dokument przejrzysty. Stąd kreując CV, pamiętaj np., by zastosować standaryzację systemu zapisywania lat czy też chronologiczne prezentowanie istotnych fragmentów historii. Na bazie przyjętych norm powinieneś także uporządkować swoje wykształcenie i dorobek zawodowy od najświeższych do najstarszych danych. Unikaj też ręcznego formatowania – niedostatek tabulatorów, manualnie opracowane wyliczenia czy manualne regulowanie marginesów wyglądają szczególnie niestarannie.

5. Nietrafiona fotografia
Podstawowym błędem, który na nieszczęście nagminnie występuje w życiorysach zawodowych, jest niefortunna fotografia. Aż trudno zrozumieć, że wciąż przewijają się osoby zamieszczające w CV ujęcie z letniego wyjazdu lub fotografię z ukochanym pupilem. Takie przypadki są nieakceptowalne. W przypadku gdy nie posiadamy odpowiedniego zdjęcia odpowiedniego do CV, nie dodawajmy go wcale, zwłaszcza, iż nie narzucono nam takiej powinności. W końcu o tym, czy obejmiemy daną posadę, nie zadecyduje nasza aparycja, a nasze umiejętności.

6. Błędy pisarskie oraz stylistyczne
Curriculum vitae pełne niedopatrzeń dowodzi niestaranności, zatem zanim wyślesz bądź wydrukujesz swoje pismo, upewnij się, czy jest ono bez zarzutu. Popraw pomniejsze błędy pisarskie, skontroluj przecinki i harmonię wypowiedzi.

Tekst napisany przez oferty https://szukampracy.pl/ogloszenie