Symulacje strategiczne – problematyka do pracy zaliczeniowej


Ogłaszamy że na studiach Metodyka Kształceniowa i Symulacje Eksperymentalne akceptuje się nizej wymienione problemy do egzaminu:

  • zabawa kreatywna : „Typy kobiet w angielskich powieściach gotyckich” i „Wizerunek „występnej milości” romantycznej na przykładzie dramatów Juliusza Słowackiego:”Beatryks Cenci” i „Horsztyński”)”
  • gra językowa : „O sztuce prezentacji i wystąpień publicznych. Zagadnienia socjologiczne i psychologiczne” i „Polska a Unia Europejska w świetle polityki społecznej (podmiot polityki społecznej na przykladzie Osrodka Pomocy Społecznej w Trzemesznie)”
  • symulacja lingwistyczna – „Zbrodniarze wojenni byłej Jugosławii” oraz Symulacje Biznesowe i „Wizerunek Gaorga’a W. Busha w polityce zagranicznej na łamach tygodnika Polityka”
  • symulacja strategiczna : „Obraz sekt w ujęciu Kościoła Katolickiego” i „Monestyry jako symbol światowego dziedzictwa kulturowego wschodniego kościoła ortodoksyjnego”
  • gra zespołowa – „Tożsamość jednostki w dobie globalizacji i cyberkultury” oraz „Cyberfeminizm – kobieca podmiotowość w świecie nowych technologii”
  • symulacja biznesowa : „Mogilno: współrzędne czasu historycznego przestrzeń geokulturowa” i „Ikony popkultury w kulturze masowej”
  • zabawa zespołowa – „Problematyka społeczna w listach św. Hieronima” oraz „Wykorzystanie faktów w autokreacji polityka”
  • gra słownikowa : „Typy mężczyzny w romantyzmie na podstawie Draculi Brama Stokera” oraz „Układy zasilania kwantowych laserów kaskadowych stosowanych w spektroskopii”
  • symulacja językowa – „Chorwacka literatura wojny i emigracji na studium przypadku dzieł Dubravki Ugrašić” i „Ewolucja polskich kolęd do początku oświecenia”