Symulacje menedżerskie – tezy do egzaminu


Potwierdzamy że na studiach Dydaktyka Doswiadczalna i Symulacje Doświadczalne akceptuje się prezentowane na niniejszej liście zagadnienia do pracy dyplomowej:

  • zabawa językowa : „Między kobietą wampiryczną a femme fatale. Obraz kobiety w literaturze XVII i XIX wieku” i „Ku Klux Klan – dzieje i ideologia. Obserwacja krytyczna”
  • symulacja biznesowa – „Procesy czarownic w Wielkopolsce na podstawie obserwowanych przekazów literackich (od XVI do XVII wieku)” i „Idea świętości prawosławia i katolicyzmu na podstawie Matki Bożej obserwowanych żywotów świętych kobiet”
  • symulacja komunikacyjna – „Dobrodziejstwa i pokusy użytkowania internetu” i Gry Symulacyjne oraz „Charakterystyka wybranych subkultur młodzieżowych”
  • zabawa językowa – „Krytyka systemu komunistycznego w utworach Živko Čingo” i „Polityka kulturowa i strategia rozwoju kultury w Polsce od wstąpienia Polski do UE na modelu powiatu poznańskiego”
  • symulacja biznesowa : „Wytwarzanie za pomocą wiązki jonowej i zastosowanie transmisyjnej siatki dyfrakcyjnej na potrzeby spektroskopii w zakresie skrajnego nadfioletu EUV i miękkiego promieniowania rentgenowskiego SXR” i „Tragedia i poświęcenie pierwszych chrześcijan w „Quo vadis” Henryka Sienkiewicza i „Rzymie za Nerona” Józefa Ignacego Kraszewskiego”
  • gra lingwistyczna : „Reklama jako narzędzie wywierania wpływu. Techniki perswazyjne w reklamie” oraz „Środki perswazji w reklamie telewizyjnej skierowanej do kobiet”
  • symulacja kreatywna – „Termiczne pory roku w Polsce” oraz „Laserowe teksturowanie powierzchni roboczych części maszyn”
  • symulacja językowa : „Motyw wampira i wilkołaka w kulturze europejskiej” oraz „Świat Hitlera o najbliźszych współtowarzyszach Fűhrera”
  • symulacja słownikowa – „Zaćmienie Słońca i Księżyca” i „Katolicyzm – Prawosławie. Geneza rozdziału i próby zjednoczenia”