Symulacje komunikacyjne – zalecenia do pracy zaliczeniowej


Ogłaszamy iż na kursie Metodyka Kształceniowa i Symulacje Integracyjne proponuje się prezentowane na niniejszej liście tematy do pracy dyplomowej:

  • gra słownikowa : „Uniwersalne prawdy bajki. Rola Ignacego Krasickiego w rozwoju gatunku” oraz „Polskie czarownice”
  • symulacja biznesowa – „Walory krajoznawcze województwa podlaskiego” oraz „Manipulacje i perswazja w dyskusjach publicznych. Ujęcie porównawcze”
  • zabawa biznesowa : „Opady atmosferyczne na Roztoczu” oraz Symulacje Biznesowe Stosowane Dla Kierowników Projektów i „Atrakcyjność turystyczna Pojezierza Augustowskiego”
  • gra słownikowa : „Romantyzm i „przeklęte pytania” (na przykładzie obserwowanych utworów G. G. Byrona i A. Malczewskiego).” oraz „Atrakcyjność turystyczna Antwerpii”
  • zabawa zespołowa : „Sytuacja jezykowa mniejszości narodowych i etnicznych w Albanii, Na danych źródłowych z Greków i Wolotów w okręgu Gjirokotry” i „Mniejszość ukraińska w Polsce 1918-2010. Prasa narodowa w kontekście wydarzeń historyczno-kulturowych”
  • symulacja biznesowa – „Cmentarz żydowski w Warcie nad Wartą. Współistnienie kultur, zagłada, pamięć” oraz „Obraz Holocaustu w kinie europejskim”
  • gra kreatywna : „Podstawy miłości w utworach Jane Austen i Katarzyny Grocholi” i „Projekt trasy samochodowej „Szlakiem prawosłwnych cerkwi na Lubelszczyźnie””
  • gra edukacyjna : „Bułgarskie fascynacje Polaków na przestrzeni wieków” i „Szlaki turystyczne Bieszczadzkiego Parku Narodowego”
  • symulacja menedżerska : „Szlak Zamków Krzyżackich” i „Obraz kobiety w polskim serialu telewizyjnym na przykldzie serialu „Na wspólnej””