Symulacje edukacyjne – podstawy programowe do zaliczenia


Potwierdzamy że na programie Edukacja Innowacyjna i Symulacje Eksperymentalne rekomendujemy prezentowane na niniejszej liście publikacje do superwizji końcowej:

  • symulacja kreatywna : „ Prawne i filozoficzne aspekty eutanazji w Polsce i na świecie oraz jej medialny obraz” i „Wizerunek mężczyzny w reklamie”
  • zabawa menedżerska : „Rekonstrukcja procesów historyczno-literackich na podstawie serbskiej powieści (na studium przypadku dzieł M. Bułatovicia z lat 80-tych XX w.)” i „Właściwości fizykochemiczne i mechaniczne cienkowarstwowych pokryć z azotku boru”
  • symulacja słownikowa – „Idea patriotyzmu w postawach i twórczości Adama Mickiewicza” oraz Symulacje Biznesowe oraz „Medialne obrazy przemocy wobec dziecka”
  • symulacja komunikacyjna – „Dialog towarzyski ludzi młodych XXI wieku” i „Pogrzeb w teologii prawosławnej i katolickiej”
  • gra lingwistyczna : „Obraz Matki w literaturze najnowszej” oraz „Estetyka współczesnej kultury popularnej”
  • zabawa komunikacyjna : „Zamek i zespół podworski w Janowcu nad Wisłą jako obiekt turystyczny” oraz „Duch jako element historii i psychiki narodu niemieckiego w twórczości Tomasza Manna”
  • symulacja lingwistyczna – „Holokaust oczyma dziecka” i „Kreowanie wizerunku polityka na przykładzie Facebooca”
  • zabawa komunikacyjna : „Miasto Ochryd (Ochryda) w przestrzeni historycznej i kulturowej” i „Unesco – struktura organizacji i jej działalność w Polsce”
  • gra strategiczna – „Stosunki amerykańsko-radzieckie w okresie prezydentury Rolanda W. Regana” i „Wizja świata w twórczości Krzysztofa Gawronkiewicza i Dennisa Wojdy”