Subwencje na szkolenia HR


Ogłaszamy iż w ramach pogramu dofinansowań „Łódzki Program Edukacyjny” do następnego etapu zaakceptowano poniższe granty:

 • wypracowanie elektronicznego serwisu zarządzania kontaktami sprzedażowymi wwweLeadspl – treningi menedżerskie
 • stworzenie multimedialnego serwisu edukacyjnego zawierającego 5 e-usług – szkolenia z komunikacji
 • Firmowe Szkolenia Z Asertywnej Komunikacji – szkolenia z asertywności
 • stworzenie platformy rozrywkowej w oparciu o e-usługi (z płatnością internetową, lub SMS), w postaci gry cyfrowej docelowo dla kilkudziesięciu tysięcy użytkowników – szkolenia interpersonalne
 • zbudowanie portalu strategiczno-taktycznych gier on-line na przeglądarkę internetową – szkolenia biznesowe
 • zbudowanie serwisu pysznepl umożliwiającego wyszukiwanie restauracji oferujących dowóz oraz składanie w nich zamówień przez Internet – szkolenia interpersonalne
 • wypracowanie, uruchomienie i świadczenie e-usług dla diabetyków i ich najbliższego otoczenia w postaci e-dzienniczka samokontroli, e-kalkulatora, e-akademii i e-informatora diabetyka – treningi z delegowania
 • przyrost konkurencyjności poprzez wynalazki i innowacje produktowe – treningi z przywództwa
 • zwiększenie wydajności zaplecza IT celem zapewnienia sprawnej transmisji zasobów pomiędzy Estelligence a klientami – warsztaty ze stresu
 • Adadio – zintegrowana koncepcja B2B wspomagająca zarządzanie sprzedażą powierzchni reklamowej w sieciach multipartnerskich – treningi miekkie
 • B2B nową ścieżką dynamizacji dla partnerów biznesowych Firmy RESGRAPH – szkolenia miekkie
 • BAKS EXPORT 2009 – szkolenia z zarządzania czasem
 • BUDOWA projektU B2B DLA BIURA USŁUG KSIĘGOWO FINANSOWYCH URSZULA OBARZANEK I JEGO KONTRAHENTÓW – warsztaty z zarządzania czasem
 • Budowanie Polski Przedsiębiorczej poprzez montaż finansowy dla początkujących przedsiębiorców – warsztaty negocjacyjne
 • Dokonanie zgłoszenia przez firmę Pro-Unit sc wspólnotowego wzoru przemysłowego w ramach procedury OHIM w Alicante – szkolenia biznesowe
 • Działania informacyjne i promocyjne w ramach I i II Priorytetu systemu Operacyjnego zaawansowana Gospodarka w 2009 r – warsztaty biznesowe
 • Ekspansja specjalistycznej firmy szkoleniowej na zagraniczne rynki – treningi z asertywności