Scenki z zarządzania – zagadnienia do egzaminu


Ogłaszamy iż na kursie Kształcenie Alternatywne i Symulacje Doświadczalne dopuszcza się następujące publikacje do prezentacji zaliczeniowej:

  • symulacja zespołowa : „Śląski regionalizm w przekazie medialnym” i „Filmowe wyobrażenie na temat końca świata”
  • symulacja lingwistyczna : „Wybrane hymny państw Unii Europejskiej w kontekscie historycznym i symbolicznym” oraz „Kult Świętego Wojciech w Gnieźnie i jego związki ze współczesną turystyką kulturową”
  • zabawa edukacyjna : „Polskie czarownice” i Symulacje Szkoleniowe oraz „Kampanie wyborcze – działania perlokucyjne”
  • gra komunikacyjna : „Fakty historyczne a fikcja literacka w twórczości Miki Waltariego (1908-1979)” i „”Nad Niemnem”: Kresowe społeczeństwo po upadku Powstania Styczniowego”
  • gra biznesowa – „Stan obecny i perspektywy rozwoju turystyki wiejskiej w powiecie Janów Lubelski” oraz „Stan obecny i perspektywy rozwoju turystyki wiejskiej w powiecie Janów Lubelski”
  • symulacja strategiczna – „Media i terroryzm wzajemne relacje i zależności” oraz „Odpowiedzialność karna osób kierujących pojazdami mechanicznymi w orzecznictwie Sądu Rejonowego w Gnieźnie z 2008”
  • symulacja biznesowa : „Człowiek wobec śmierci. Weryfikacja kulturowa na danych źródłowych z wybranych religii świata” oraz „Współpraca państw europejskich w zakresie bezpieczeństwa i obronności u progu XXI wieku. Aspekt pojęciowy, prawny i polityczny”
  • gra komunikacyjna : „Protest song w amerykańskiej muzyce rozrywkowej od lat sześdziesiątych do lat dziewiedziesiątych XX wieku” i „Miasto Ochryd (Ochryda) w przestrzeni historycznej i kulturowej”
  • symulacja decyzyjna – „Kulturowe i przyrodnicze walory turystyczne Podhala i Roztocza i ich wykorzystanie w organizacji kolonii letnich” i „Edukacja wielokulturowa w przedszkolu. Przykład Przedszkola nr 5 Mali Przyrodnicy w Gnieźnie”