Scenki strategiczne – zalecenia do pracy dyplomowej


Ogłaszamy że na kursie Uczenie Psycholingwistyczne i Gry Eksperymentalne zaleca się nizej wymienione zagadnienia do superwizji końcowej:

  • gra strategiczna : „Wikipedia jako „rzetelne” źrodło informacji” i „Wybrane pojęcia retoryki w tradycji antyku i średniowiecza”
  • gra menedżerska : „ Prawne i filozoficzne aspekty eutanazji w Polsce i na świecie oraz jej medialny obraz” i „Chasydzkie źródła myśli antropologicznej Martina Bubera”
  • zabawa decyzyjna – „Protest song w amerykańskiej muzyce rozrywkowej od lat sześdziesiątych do lat dziewiedziesiątych XX wieku” oraz Symulacje Biznesowe W Coachingu i „Kobieta w islamie z punktu widzenia i ocen religii chrześcijańskiej”
  • symulacja edukacyjna : „Obraz Polski i Polaków w prasie brytyjskiej” i „Język środowiskowy wojskowych”
  • gra biznesowa : „Retoryka perswazji ideologicznej w cyberprzestrzeni. Werbalne oraz pozawerbalne źródła manipulacji i propagandy politycznej w internecie na studium przypadku oficjalnej witryny Ambasady RP” oraz „Miłość i erotyka w kulturze popularnej. Rozważanie w oparciu o filmy sensacyjne”
  • symulacja zespołowa – „Stereotypy kobiet i mężczyzn w reklamie w Polsce i Stanach Zjednoczonych” oraz „Kult Świętego Wojciech w Gnieźnie i jego związki ze współczesną turystyką kulturową”
  • gra edukacyjna : „Bohaterowie powieści kryminalnych Agathy Christie i Georgesa Simenowa” i „Przeobrażenia administracji wojskowej w latach 1945-2010 na przykładzie Wojskowej Komendy Uzupełnień w Gnieźnie”
  • zabawa kreatywna – „Obraz Matki w literaturze najnowszej” oraz „Obraz Majdanu w ukrainskich środkach masowego przekazu”
  • zabawa językowa : „Literatura polska poza zasięgiem cenzury 1944-1990” oraz „Obraz sekt w ujęciu Kościoła Katolickiego”