Powiadomienie – zaliczenie – Kurs Instruktorski

Ogłoszenie – weryfikacja – Kurs InstruktorskiNiniejszym prezentujemy obowiazujace w tym miesiącu zadania testowe dla uczestników kursu „Szkoła Coachów Sprzedaży:

Rolą uczestnika kursu w Szkole Trenerów jest analiza oczekiwań edukacyjnych wolontariuszy jednej z przedstawionych tutaj organizacji non profit, a potem przygotowanie dla niej kursu na najlepiej pasujący do jej specyfiki jeden z poniższych tematów.

Wiodącym zadaniem powinien stać się moduł programy rozwjowe hadlowe

SZKOŁA TRENERÓW UMOŻLIWIA DO WYKORZYSTANIA UZUPEŁNIAJĄCO NINIEJSZE TEMATY SZKOLENIA:

 • segmentacja i profilowanie pomocy dla klientów
 • Automotywacja i poaktywność jako czynniki warunkujące inicjatywę w działaniu.
 • Młody menadżer – jak stworzyć zwycięski zespół ?
 • Asertywność, czyli stanowczo i łagodnie do przodu


  LISTA STOWARZYSZEŃ DLA KTÓRYCH MOŻLIWE JEST REALIZACJA SZKOLENIA:

 • „TOWARZYSTWO PROMOCJI I ROZWOJU ZIEMI KLECZEWSKIEJ”
 • POLSKIE TOWARZYSTWO TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZE ZARZĄD ODDZIAŁU W MIŃSKU MAZOWIECKIM
 • SPOŁECZNY KOMITET RATOWANIA ZABYTKÓW RADOMIA
 • KLUB SPORTOWY ATS
 • STOWARZYSZENIE „ŻYJMY ZDROWIEJ”
 • FUNDACJA WSPIERANIA ROZWOJU RUCHOWEGO „POMÓŻ NAM CHODZIĆ”
 • „STOWARZYSZENIE OŚWIATY I WYCHOWANIA”
 • STOWARZYSZENIE NADZIEJA
 • STOWARZYSZENIE KMIECIN
 • POLSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB Z UPOŚLEDZENIEM UMYSŁOWYM KOŁO W DZIAŁDOWIE
 • STOWARZYSZENIE POMOCY MŁODZIEŻY I DZIECIOM AUTYSTYCZNYM ORAZ MŁODZIEŻY I DZIECIOM O POKREWNYCH ZABURZENIACH „WSPÓLNY ŚWIAT”
 • FUNDACJA „STO POCIECH”
 • STOWARZYSZENIE WSPIERANIA I ROZWOJU SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT W KOŁOBRZEGU-„REKS”
 • „REGIONALNE STOWARZYSZENIE NA RZECZ DZIECI Z ZABURZENIAMI KOMUNIKACJI JĘZYKOWEJ
 • TOWARZYSTWO GIMNASTYCZNE „SOKÓŁ”