Pomoc pieniężna na warsztaty z zarządzania


Potwierdzamy iż w ramach pogramu europejskiego „Dolnoslaski Program Społeczny” do weryfikacyjnego etapu zaakceptowano następujące projekty:

 • wypracowanie zdalnej platformy szkoleń e-lernigowych z zakresu zarządzania, marketingu i BHP – warsztaty zamkniete
 • wypracowanie metodyki i narzędzi realizacji cyklu zarządzania procesami w organizacji ProcEnt-IQBPM – treningi HR
 • Szkolenia Z Zarządzania Finansowego – treningi pracownicze
 • wypracowanie platformy cyfrowej – aukcje wierzytelnościami – warsztaty z konfliktów
 • wypracowanie portalu egzaminacyjnego dla młodzieży gimnazjalnej, przygotowującej sie do zdania egzaminu do szkół średnich – treningi z obslugi klienta
 • wypracowanie prototypu, a następnie implementacja do produkcji Detektora wykrywającego wycinkę drzew w lasach, wraz z możliwością wysyłania informacji o nielegalnej wycince do Służb Nadzoru Lasów – warsztaty miekkie
 • stworzenie, innowacyjnej procesowo, zautomatyzowanej e-usługi fakturowania dla przedsiębiorstw z terenu kraju – treningi HR
 • progres importu w ZMM MAXPOL – szkolenia z przywództwa
 • wzmocnienie udziału importu oraz zintensyfikowanie powiązań z zagranicznymi partnerami – treningi z zarządzania czasem
 • „wzmocnienie strategii działania Aurum – sieci inwestorów prywatnych – filie w Katowicach i Poznaniu” – treningi ze stresu
 • weryfikacja PROCESÓW BIZNESOWYCH KLUCZEM DO rozwoju SIECI LEWIATAN NA PODKARPACIU – szkolenia z komunikacji
 • Benefito – innowacyjna koncepcja narzędziowej obsługi projektów lojalnościowych – warsztaty negocjacyjne
 • BUDOWA systemU B2B DLA BIURA USŁUG KSIĘGOWO FINANSOWYCH URSZULA OBARZANEK I JEGO KONTRAHENTÓW – warsztaty ze stresu
 • Budowa sieci szerokopasmowej na obszarze białych plan gminy wiejskiej Brzeziny – warsztaty z przywództwa
 • Dom pasywny dla każdego – badania i unowocześnienie przedsiębiorstwa Domy Silesia – treningi z asertywności
 • Działania informacyjno-promocyjne realizowane w 2010 r przez Bank Gospodarstwa Krajowego – Instytucję Wdrażającą dla działania 43 projektu Operacyjnego zoptymalizowana Gospodarka – treningi sprzedażowe
 • Ekspansja firmy DRAGO Sp j z Gdańsk na nowe rynki – szkolenia negocjacyjne