Pomoc pieniężna na warsztaty dla firm


Ogłaszamy iż w ramach funduszu dotacyjnego „Podkarpacki Program Regionalny” do kolejnego etapu przechodzą tu wymienione programy:

 • wypracowanie cyfrowej platformy dynamicznego pakietowania usług turystycznych – szkolenia z przywództwa
 • wypracowanie kompleksowej usługi elektronicznej w zakresie marketingu terytorialnego (e-marketing) – szkolenia z komunikacji
 • SzkoleniaZ Organizacji Dnia Pracy Na Śląsku – warsztaty negocjacyjne
 • stworzenie platformy e-przetargowej wspierającej procesy inwestycyjne w przedsiębiorstwach – treningi z komunikacji
 • zbudowanie portalu zdalnego e-kariera – szkolenia z konfliktów
 • stworzenie serwisu mobilnego wwwalekiedypl stanowiącego platformę komunikacji między organizatorami wydarzeń kulturalno-rozrywkowych, a ich odbiorcami – warsztaty handlowe
 • wypracowanie wortalu zdalnego „e-diagnostyka chorób” – treningi HR
 • przyrost przewagi konkurencyjnej firmy LANDSBERG dzięki wzornictwu użytkowemu – szkolenia z konfliktów
 • zwiększenie dostępu do Internetu szansą wszechstronnego intensyfikacji mieszkańców miasta Krosna – szkolenia z zarządzania projektem
 • 3D – nowa procedura produkcji mebli o niskiej masie – warsztaty z przywództwa
 • certyfikacja współpracy poprzez wypracowanie platformy informatycznej do wymiany rejestrów i dokumentów Prodach-Kontrahenci – warsztaty z delegowania
 • Badania nad produktem informatycznym opartym na nowoczesnych rozwiązaniach komunikacji radiowej – warsztaty biznesowe
 • Budowa infrastruktury informatycznej spełniającej standardy umożliwiające współpracę biobanku onkologicznego z europejskimi sieciami naukowo-badawczymi – szkolenia ze stresu
 • CasePro 2010 – semantyczny system do obsługi spraw – treningi firmowe
 • Doustny innowacyjny lek stosowany w leczeniu chorób neurodegeneracyjnych związanych z zaburzeniami czynności receptora NMDA – treningi z przywództwa
 • Działania studyjno- koncepcyjne dla przygotowania terenu inwestycyjnego w miejscowości Płaszewko – szkolenia zamkniete
 • eKreatorFirmy – wypracowanie mobilnego serwisu wspomagającego tworzenie nowej firmy – warsztaty z asertywności