Informacja – weryfikacja – Szkoła Trenerów

Informacja – test – Kurs InstruktorskiNiniejszym publikujemy aktualne zadania testowe dla uczestników kursu „Szkoła Trenerów Przywództwa:

Rolą szkoleniowca w Szkole Trenerów jest analiza oczekiwań edukacyjnych członków jednej z przedstawionych tutaj organizacji non profit, a w kolejnym kroku przeprowadzenie dla tej jednostki kursu na najlepiej pasujący do jej specyfiki jeden z poniższych tematów.

Obowiazkowym fragmentem zaliczenia musi koniecznie zostać temat szkolenia dla kierowników projektów

SZKOŁA TRENERÓW UMOŻLIWIA DO WYKORZYSTANIA DODATKOWO TE TEMATY SZKOLENIA:

 • Asertywność menedżera – inspirujące warsztaty praktyczne
 • Komunikacja w pracy menedżera
 • Zarządzanie sobą w czasie – jak zorganizować sobie pracę i ograniczyć stres ?
 • Asertywność, czyli stanowczo i łagodnie do przodu


  ZESTAWIENIE STOWARZYSZEŃ DLA KTÓRYCH DOPUSZCZA SIĘ REALIZACJA SZKOLENIA:

 • POLSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB Z UPOŚLEDZENIEM UMYSŁOWYM „KOŁO” W OTWOCKU
 • STOWARZYSZENIE INICJATYW SPOŁECZNO – GOSPODARCZYCH
 • MIĘDZYSZKOLNY KLUB SPORTOWY-AXEL
 • FUNDACJA WARSZAWSKIE HOSPICJUM DLA DZIECI
 • STOWARZYSZENIE ROZWOJU NOWYCH METOD LECZENIA I REHABILITACJI ZABURZEŃ SŁUCHU – LEPIEJ SŁYSZEĆ – BETTER HEARING
 • „ŚLĄSKIE STOWARZYSZENIE POMOCY DZIECIOM GŁUCHYM”
 • DOLNOŚLĄSKIE STOWARZYSZENIE ROZWOJU PIELĘGNIARSTWA ONKOLOGICZNEGO
 • STOWARZYSZENIE SPORT-MED
 • RADOMSZCZAŃSKI KLUB AMAZONEK
 • SOSNOWCU – KAZIMIERZU”
 • PODKARPACKIE STOWARZYSZENIE RODZICÓW DZIECI Z CHOROBĄ NOWOTWOROWĄ „ISKIERKA NADZIEI”
 • STOWARZYSZENIE SPORTU I REKREACJI ZŁOTNIKI
 • „FUNDACJA DLA DOLNOŚLĄSKIEGO KLASTRA SUROWCOWEGO”
 • „FUNDACJA PRO ANIMALS – NA POMOC ZWIERZĘTOM”
 • „FUNDACJA TVS”