Granty Europejskie na warsztaty z zarządzania


Informujemy że w ramach funduszu europejskiego „Kujawsko Pomorski Fundusz Strukturalny” do przedostatniego etapu przechodzą tu wymienione projekty:

 • zbudowanie mobilnej e-platformy farmaceutycznej do prezentacji i wyszukiwania ofert aptek, hurtowni farmaceutycznych i producentów – warsztaty z zarządzania czasem
 • stworzenie nowatorskiej e-usługi prowadzonej na portalu EMIASTAPL – szkolenia HR
 • Certyfikowane Konferencje Dla Firm W Częstochowie – szkolenia pracownicze
 • wypracowanie platformy oraz implementacja e-usługi badania minimalnych wymagań wzajemnej zgodności – warsztaty zamkniete
 • zbudowanie portalu umożliwiającego sprzedaż produktów turystycznych na rynku wtórnym oraz oferującego bank wolnych miejsc w środkach transportu, bazie noclegowej itp – szkolenia z konfliktów
 • wypracowanie Serwisu mobilnego SprawdzSiępl oraz precyzyjnie skierowane reklamy zasobów wiedzy – warsztaty z komunikacji
 • stworzenie telemedycznej platformy usługowej – warsztaty z zarządzania czasem
 • przyrost konkurencyjności firmy Marabut i jej Partnerów poprzez wdrożenie rozwiązania elektronicznego B2B i usprawnienie procesów biznesowych – treningi menedżerskie
 • zwiększenie podaży usług multimedialnych dla MSP branży budowlanej przez opracowanie cyfrowego systemu Wspierania Inwestycji Budowlanych – szkolenia negocjacyjne
 • „Technologie wytwarzania supertwardych materiałów nanostrukturalnych ze stopów żelaza oraz ich zastosowanie w pancerzach pasywnych i pasywno-reaktywnych” – warsztaty zamkniete
 • optymalizacja PROCESÓW BIZNESOWYCH KLUCZEM DO rozwoju SIECI LEWIATAN NA PODKARPACIU – szkolenia menedżerskie
 • Badania nad zastosowaniem amfibolitu w produkcji nowoczesnych mieszanek mineralno-bitumicznych – treningi handlowe
 • Budowa Centrum Archiwizacji i Digitalizacji Materiałów Foto- i Fonograficznych CADIS (Centre for Archivisation and Digitisation of Image and Sound) – szkolenia firmowe
 • CCA – wirtualny doradca kredytowy – treningi z delegowania
 • Dynamiczna identyfikacja neuronowa źródłem innowacji w zastosowaniu do odnawialnych źródeł energii – treningi HR
 • Działania informacyjno-promocyjne realizowane w 2010 roku przez Instytucję Wdrażającą działanie 45 i poddziałanie 622 programu Operacyjnego nowoczesna Gospodarka – warsztaty HR
 • cyfrowy biznes typu B2B szansą intensyfikacji BRUNIMEX – szkolenia z przywództwa