Eventy integracyjne – Mazurski Warsztat


Poniżej wymienionym organizatorom konferencji serdecznie dziękują ze strony Komórki Marketingu za kilka chwil dedykowanych na mecenat naukowy – podpisano: patryk Skubiszyński, Hubert Wachowicz, Bożydar Ceglarski i Teodor Dziąg

 • Zachowania zdrowotne polskiej młodzieży na tle rówieśników z 42 krajów
 • Kwietniowy Panel Menedzerów sektora usługowego Eventy Team Building
 • Claritas et consonantia – funkcje, formy i znaczenia w sztuce średniowiecza. Pamięci prof. Kingi Szczepkowskiej-Naliwajek w dziesiątą rocznicę śmierci
 • wyzwania jak również perspektywy w pracy młodego naukowca
 • Instytucje edukacyjne w Krakowie oraz na ziemiach regionalnych w XIX jak również na początku XX wieku
 • III Konferencja Eksperymentalno-Szkoleniowa „Badania Naukowe w medycynie – bioetyka i prawo”
 • Losy a także znaczenie dziedzictwa po klasztorach skasowanych na ziemiach dawnych Prus Królewskich. W 180 rocznicę kasaty ostatnich klasztorów w Gdańsku
 • Ogolnopolska Wyjazdowa Integracyjna Praktyczne Warsztaty biznesowe team building – Prawa zwierząt w ujęciu filozoficznoprawnym
 • Znaczenie oddziaływań psychologicznych jak również socjalnych w procesie resocjalizacji
 • Spotkania Młodych z Nauką
 • Ornament i dekoracja dzieła sztuki
 • Pogranicza, ludzie pograniczy, granice epok w nauce a także sztuce.
 • Społeczna przestrzeń Internetu. Między wirtualnością a realnością (3 edycja)
 • XII Konferencja z wieloetapowego programu Sukces w Zarządzaniu Kadrami, Różnorodność w zarządzaniu kapitałem ludzkim – podejścia, metody, narzędzia”