Dofinansowanie na treningi z zarządzania


Zawiadamiamy że w ramach pogramu dofinansowań „Mazowiecki Fundusz Regionalny” do trzeciego etapu przechodzą tu wymienione wnioski:

 • zbudowanie elektronicznej platformy e-usługowej mającej na celu kojarzenie podmiotów rynku związanego z branżą medialną – szkolenia firmowe
 • wypracowanie mobilnego serwisu typu augmented reality (poszerzona rzeczywistość) dla użytkowników telefonów komórkowych – szkolenia zamkniete
 • Szkolenia Innowacyjność – warsztaty handlowe
 • wypracowanie platformy umożliwiającej świadczenie e-usługi systemowego monitoringu wizyjnego – warsztaty firmowe
 • stworzenie portalu dla sportowców i kibiców oferującego możliwość zamieszczania zdjęć z imprez sportowych oraz dokonywania ich sprzedaży i zakupu – treningi biznesowe
 • zbudowanie serwisu prognozy pogody na żądanie – treningi z konfliktów
 • stworzenie, uruchomienie i świadczenie e-usługi w postaci technologicznego systemu rozliczania świadczeń z NFZ przez spółkę Bluemed – warsztaty interpersonalne
 • wzrost konkurencyjności SMT Software SA poprzez wdrożenie kompleksowego systemu Koordynacji procesów i integrację z istniejącymi systemami spółek Grupy Advpl – warsztaty HR
 • zwiększenie przychodów z tytułu importu w spółce 4Impression Agnieszka Dziurzańska – szkolenia interpersonalne
 • APP, ADPR – wdrażanie innowacji i dyfuzja dobrych praktyk w niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej – szkolenia HR
 • certyfikacja procesów biznesowych firmy CB SA i jej kooperantów poprzez uruchomienie platformy B2B – szkolenia z asertywności
 • Benefito – nowoczesna platforma technologicznej obsługi programów lojalnościowych – treningi zamkniete
 • Budowa systemu Zdalnej Rezerwacji Obiektów Noclegowych – SZRON wraz z portalem zdalnym o tematyce turystycznej – warsztaty menedżerskie
 • Centrum Obliczeniowe CFD – wzmocnienie strategii działania metodyki ograniczenia emisji i optymalizacji spalania – szkolenia ze stresu
 • Dostęp do Internetu w procedury WiMAX 80216e-2005 dla mieszkańców gminy Kuźnia Raciborska i okolic – treningi interpersonalne
 • Dywersyfikacja produkcji zakładu Ostróda Yacht poprzez uruchomienie nowoczesnej procedury PRISMAXXI – treningi z obslugi klienta
 • e-KOMTEK – nowoczesna koncepcja komunikacyjna oparta na procedury GSM – warsztaty z asertywności