Dofinansowanie na szkolenia z zarządzania


Ogłaszamy że w ramach pogramu europejskiego „Lubuski Fundusz Społeczny” do następnego etapu dopuszczono tu wymienione programy:

 • wypracowanie elektronicznego serwisu zarządzania kontaktami sprzedażowymi wwweLeadspl – szkolenia z zarządzania projektem
 • wypracowanie metodyki i narzędzi realizacji cyklu zarządzania procesami w organizacji ProcEnt-IQBPM – warsztaty z przywództwa
 • Wykłady Ze Wspołpracy W Grupie – treningi z komunikacji
 • zbudowanie przyszlościowej platformy B2B dla Pulsar Mobile Sp z oo i partnerów – szkolenia z delegowania
 • wypracowanie portalu obsługi finansowo-księgowej dla małych i średnich przedsiębiorstw – szkolenia pracownicze
 • zbudowanie serwisu umożliwiającego porównanie i przystąpienie do wybranego funduszu emerytalnego online – treningi zamkniete
 • wypracowanie uniwersalnej platformy dla mobilnej dystrybucji interaktywnych produktów multimedialnych – szkolenia miekkie
 • przyrost konkurencyjności GAMBIT LUBAWKA Sp z oo poprzez unowocześnienie importu – etap I – warsztaty firmowe
 • zwiększenie przychodów z tytułu importu w firmie 4Impression Agnieszka Dziurzańska – warsztaty handlowe
 • Adaptacyjny model wspomagający rozwiązywanie problemów w oparciu o analizę treści dostępnych źródeł zdigitalizowanych – warsztaty biznesowe
 • B2B Hurtownia Książek Super 7-wymiana informacji i rejestrów z odbiorcami – szkolenia z przywództwa
 • zaudytowanie i uruchomienie reaktora ciekłometalicznego – warsztaty z obslugi klienta
 • Budowa i wyposażenie Centrum Biommobilizacji i innowacyjnych Materiałów Opakowaniowych – szkolenia firmowe
 • CasePro 2010 – semantyczny model do obsługi spraw – szkolenia z delegowania
 • Czujniki i sensory do pomiarów czynników stanowiących zagrożenia w środowisku – modelowanie i monitoring zagrożeń – warsztaty pracownicze
 • Działania informacyjne i promocyjne Instytucji Pośredniczącej (MSWiA) realizowane w ramach 7 i 8 osi priorytetowej PO IG w 2010 roku – szkolenia z asertywności
 • Ekspansja firmy na rynki zagraniczne – szkolenia negocjacyjne