Dlaczego stres ma negatywny wpwływ na pracowników.

Opuszczanie pracy z powodu chorób jest dużym problem zarówno dla firm i przedsiębiorstw, jak i społecznych instytucji. W czasie zwolnienia lekarskiego taka osoba nie może wykonywać zawodowych obowiązków, lecz należy mu się również za ten czas wynagrodzenie w odpowiedniej wysokości. Przy określonej liczby dni na zwolnieniu wypłaca je właściciel firmy, a później ten obowiązek przejmuje Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

W zapobieganiu chorób pracowniczych bardzo przydatna jest prewencja, z takich też powodów w tego typu działania angażuje się także PIP. Jednym z obszarów, w jakich podjęto tego typu działania, jest przeciwdziałanie i zapobieganie negatywnym skutkom stresu zawodowego wśród {pracowników oraz pracodawców|pracodawców oraz pracowników|pracodawców i pracowników|pracowników i pracodawców. W z związku z tym przygotowane zostały liczne warsztaty i kursy poświęcone takim zagadnieniom.

Pracodawcy w ramach tego projektu skorzystać będą mogli dodatkowo z dostępnych narzędzi, jakie pozwolą oszacować ryzyko w firmach, które do nich należą. Dzięki temu można będzie zacząć odpowiednie działania naprawcze, a oprócz tego wdrożyć profilaktycznie środki chroniące przez pojawieniem się stresu związanego z pracą.

Jak pokazują statystyki, czynnik ten jest jednym z występujących najczęściej przyczyn chorób pracowników. Szacuje się, że ponad połowa lekarskich zwolnień jest skutkiem postępujących kłopotów z nieradzeniem sobie z nadmiarem presji w miejscu pracy. Jedynie zaburzenia układu mięśniowo-szkieletowego częściej bywają zgłaszane pośród problemów z wykonywaniem obowiązków zawodowych.

Zbyt długi stres może się bardzo negatywnie odbić na rozmaitych obszarach naszego życia, nie tylko w sferze osobistej, ale też zawodowej. Może spowodować zwiększające się kłopoty z fizycznym i psychicznym zdrowiem, a pozostawiony bez leczenia może się stać powodem groźniejszych schorzeń. Narażenie przez dłuższy czas na duży stres może się nawet skończyć depresją albo nerwicą.

Pracownicy niejednokrotnie nie wiedzą nawet, jak niepożądane skutki dla nich może nieść życie w nieustannym stresie. Efekty tego typu sytuacji będą się również odbijać na działaniu firmy, ponieważ znacznie się zmniejsza produktywność i zadowolenie, a rośnie liczba wypadków i zwolnień chorobowych.