Dla zainteresowanych – dla coachów – specjalizacja zajęcia integracyjne


SYMULACJA NR 1: stworzyć moduł edukacyjny dot. przywództwa na podstawie oglądania krótkich scen z wybranego z następujących filmów:

 • Dzień, w którym umrę; Grzegorz Lipiec
 • Pod słońcem szatana; Maurice Pialat, XXY; Lucía Puenzo
 • Galimatias, czyli kogiel mogiel II; Roman Załuski
 • Suplement; Krzysztof Zanussi, American Gangster; Ridley Scott
 • Człowiek na torze; Andrzej Munk
 • Rocky 5; John G. Avildsen, Girl Guide; Juliusz Machulski
 • Dzień Świra; Marek Koterski, Kruk; Alex Proyas
 • Obłęd; John Maybury
 • Bezlitośni ludzie; Jim Abrahams, Język motyli; José Luis Cuerda
 • Od kołyski aż po grób; Andrzej Bartkowiak
 • Ace Ventura: Zew natury; Steve Oedekerk

  ZADANIE NR 3: przygotować artystyczną zabawę integracyjną na fundamencie tekstu do jednego z następujących przebojów:

 • Yes, Close To The Edge, Voo Voo, Łobi jabi
 • Type O’Negative, Bloody Kisses, Fleetwood Mac, Oh Well, Blues Project, The, Live At The Cafe Au Go Go
 • Swans, Children Of God, Cream, Fresh Cream, Sting, …Nothing Like The Sun
 • Cure, The, Pornography

  ZADANIE NR 3: – Umiejętność prostego artykułowania niejasnych danych. Spisać trafną do grupy uczniów podstawówki instrukcję użytkowania wybranej zwymienionych tutaj suplementów:

 • 16.0, Doustne leki przeciwcukrzycowe – pochodne sulfonylomocznika
 • 152.4, Opioidowe leki przeciwbólowe – postacie do stosowania przezskórnego
 • 187.0, Leki przeciwdepresyjne – inne
 • 185.0, Leki psychoanaleptyczne – metylfenidat, atomoksetyna
 • 153.3, Opioidowe leki przeciwbólowe – tramadol – postacie do podawania doustnego – stałe postacie farmaceutyczne
 • 132.0, Leki przeciwnowotworowe i immunomodulujace – inhibitory enzymów – doustne inhibitory aromatazy
 • 44.0, Inhibitory konwertazy angiotensyny – produkty jednoskładnikowe i złożone