Czy automatyzacja pracy ma duży wpływ na poziom bezrobocia.

Ostatnie parę miesięcy to polepszająca się sytuacja na rynkach pracy – jak widać podanych udostępnionych przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, bezrobocie osiągnęło najmniejszy od prawie trzydziestu lat poziom. Pod koniec 2016 roku wyniosło około ośmiu procent, a jakieś spadki były widoczne aż w 14 województwach. Tego typu sytuacja dla pracodawców będzie oznaczała, że mogą mieć oni coraz więcej problemów z wyszukaniem odpowiednich ludzi.

Na pewno taka sytuacja jest mocno widoczna w technologicznych branżach, w nich już od paru lat pracujący tam ludzie mają świadomość tego, że stawianie warunków jest po ich stronie. Jednak taka sytuacja zaczyna mieć miejsce w zupełnie nowych branżach, także w obszarach, w których jeszcze do niedawna z pracą było bardzo różnie.

Taka sytuacja jest bardzo korzystna nie tylko dla pracowników, ale także dla gospodarki, którą będzie napędzał wzrost pensji. Oprócz tego coraz większą rolę ogrywają różne dodatki, którymi motywuje się pracowników. Można do nich między innymi zaliczyć sportowe karty, opiekę zdrowotną czy ubezpieczeniowe pakiety dla całej rodziny.

Co ważne, tendencje w naszym kraju są całkowicie inne, niż w innych krajach, gdzie obserwowany jest systematyczny wzrost poziomu bezrobocia. Międzynarodowa Organizacja Pracy prognozuje, że w 2017 roku ogólna ilość ludzi bez stałej pracy może sięgnąć poziomu nawet 200 milionów. Głównym powodem takich problemów jest gorsza sytuacja gospodarcza.

Pomimo tez wielu ludzi, technologiczny postęp i coraz większa automatyzacja zbyt mocno nie wpływają na wysokość bezrobocia. Hasła tego typu usłyszeć już można od dwustu lat, a w dalszym ciągu pomimo wykorzystywania ogromnych ilości najróżniejszych urządzeń pracowników nic nie zastąpi. Faktem jest natomiast to, że nowoczesne technologie powodują wymieranie pewnych zawodów i tworzenie się innych.

Ilość takich nowych zawodów w ostatnim czasie rośnie bardzo dynamicznie, albo w bezpośredni sposób one korzystają z nowoczesnych technologii, albo zapewniają jej obsługę na odpowiednim poziomie. Z takich też powodów coraz bardzie widoczna jest decentralizacja zatrudnienia i zwiększenie elastyczności pracowników, którzy chcąc utrzymać się na rynku inwestować muszą w swój rozwój i nie obawiać się zmian.