Czemu stres negatywnie wpływa na pracowników.

Chodzenie na zwolnienia lekarskie przez choroby stanowi poważny problem zarówno dla przedsiębiorstw i firm, jak i instytucji społecznych. W czasie zwolnienia lekarskiego taki pracownik nie będzie wykonywać swoich zawodowych obowiązków, ale też należy mu się za ten czas wynagrodzenie w odpowiednim wymiarze. Do pewnej ilości dni na zwolnieniu będzie je wypłacał właściciel firmy, a następnie ten obowiązek przejmuje Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

W chronieniu przed pracowniczymi chorobami duże znaczenie ma prewencja, z takich też powodów w działania tego typu angażuje się też często PIP. Jednym z ważniejszych obszarów, w jakich działania tego typu zostały podjęte, jest zapobieganie negatywnym skutkom stresu związanego z pracą wśród {pracowników oraz pracodawców|pracodawców oraz pracowników|pracodawców i pracowników|pracowników i pracodawców. W z związku z tym zostały przygotowane specjalistyczne warsztaty i kursy poświęcone takim zagadnieniom.

Pracodawcy w ramach tego projektu będą mogli skorzystać dodatkowo z dostępnych narzędzi, jakie pozwolą skontrolować wysokość ryzyka w firmach, które prowadzą. Tym sposobem będzie można zainicjować skuteczne działania naprawcze, a oprócz tego wdrożyć środki profilaktyczne chroniące przed występowaniem stresu związanego z pracą.

Jak widać po statystykach, czynnik ten jest jednym z najczęściej występujących powodów pracowniczych chorób. Ocenia się, że ponad połowa zwolnień lekarskich będzie skutkiem postępujących problemów z nieradzeniem sobie ze zbyt dużą presją w pracy. Jedynie zaburzenia układu mięśniowo-szkieletowego są częściej zgłaszane wśród problemów z wykonywaniem obowiązków zawodowych.

Zbyt długi stres odbija się bardzo negatywnie na rozmaitych płaszczyznach życia, nie tylko w sferze zawodowej, ale też osobistej. Może spowodować narastające problemy ze zdrowiem fizycznym i psychicznym, a zostawiony bez leczenia stać się może powodem poważnych schorzeń. Długotrwałe narażenie na duży stres może się nawet zakończyć ciężką depresją albo nerwicą.

Pracownicy niejednokrotnie nie wiedzą nawet, ile negatywnych skutków będzie dla nich niosło życie w ciągłym stresie. Skutki tego typu sytuacji odbywają się również na funkcjonowaniu firmy, ponieważ zmniejsza się motywacja i produktywność, a rośnie ilość wypadków i zwolnień chorobowych.